Jag heter Olof Wigren och har varit verksam i mediabranschen sedan 1982. Mitt första jobb var inom dagspress och som 19-åring blev jag sportchef på dagstidningen Nya Norrland. 1990-2003 jobbade jag med månadstidningar på ett förlag och sedan hösten 2003 är jag min egen.

Jag är redaktör för flera olika tidningar, projektledare, författare till en rad olika böcker och vurmar särskilt för att förverkliga andras och egna idéer. Och; att bidra till att lyfta allt det goda och positiva som sker på landsbygden.

Genom åren har detta lett till tiotusentals mil på vägar, otaliga möten och intervjuer och miljontals tecken text. Min utgångspunkt är Svanö i Ådalen, där jag alltid känner lugn och harmoni och där jag gärna väljer ut någon av mina tusentals vinylskivor att förgylla min tillvaro med.